درباره نشریه

به نام خدا

دوفصلنامه رهیافت‌های مطالعات اهل بیت علیهم السلام

الف: محورهای اصلی دوفصلنامه:

اساس مباحث دو فصلنامه رهیافت های مطالعات اهل بیت(ع) با محور اهل بیت(ع) در قالب موضوعاتی چون مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، فقهی، حقوقی، کلامی، ادبی، عرفانی اهل بیت(ع) خواهد بود.

 

ب: شیو‌نامۀ تنظیم مقالات دو فصلنامه:

1.ب. ضوابط کلی و محتوایی

1-مقالة ارسالی جهت چاپ در دوفصلنامه باید دارای محتوای علمی‌ پژوهشی ‌باشد.

2- لازم است نویسنده یا نویسندگان مشخصات دقیق خود راشامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، موسسه متبوع، شماره تلفن تماس، نشانی دقیق پست الکترونیکیe-mail در صفحه‌ای جداگانه ارسال کنند.

3- در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسنده مسئول مشخص گردد.

تبصره 1: چنانچه نویسندۀ مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسؤولیّت مقاله با نویسنده اوّل است.

4- مقاله قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهد به نشر آن‌ در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌های ارسالی، نباید هم‌زمان به فصلنامه‌های دیگرویا همایشی مرتبط ارائه شود.

5- مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.

6- حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است.

7- تأیید نهایی مقاله برای چاپ در دوفصلنامه، پس از نظر داوران با هیأت تحریریه دوفصلنامه است.

2. ب. ضوابط ساختاری و نگارشی

8- حجم مقاله حداکثر در7000کلمه باید به ایمیل دوفصلنامه ارسال شود.

9- مقاله بر یک روی کاغذ  A4با نرم‌افزار Wordو قلم B  nazaninفونت 12حروفچینی شود. با حاشیه بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4 و میان سطور 1 سانتیمتر، و چکیده، پانویس و منابع با همان قلم و اندازه 11 باشد. قلم انگلیسیTimes New Romanبا یک فونت کمتر از قلم فارسی و قلم عربیTraditional Arabicبا یک فونت بیشتر تایپ شود.

10- هر مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

10-1. عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع پژوهش و کوتاه و رسا باشد.(حداکثر یک و نیم خط)

10-2. چکیده: حداکثر 150کلمه به زبان فارسی و انگلیسی وعربی که در بردارنده شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.

10-3. کلید واژه؛ هر مقاله باید دارای حداقل3 و حداکثر 5کلیدواژه باشد.

10-4. مقدمه؛ به تبیین موضوع مساله مقاله(بابیان روش روشن پژوهش آن)، ارتباط آن با پژوهش‌های قبلی( بیان پیشینه تحقیق)، ضرورت واهداف پژوهش، موانع تحقیق به اضافه بررسی مفاهیم اصلی و سبک پژوهش(انتقادی، تحلیلی، استدلالی)

10-5: متن اصلی: بخش اصلی مقاله است که باید پاراگرف‌بندی شده و هر پاراگرف دارای موضوعی خاص باشد ومتضمن مباحث اصلی و نظریه ،نقد یا نوآوری همراه با عنوان گذاری مناسب باشد.

11- نتیجه؛ حدود 150-200 کلمه و دربردارندۀ جمع‌بندی و خلاصه مهم‌ترین مسائل مطرح شده و دستاوردهای اساسی  ونوآورانه در مقاله است.

12- منابع: منابع مقاله، به ترتیب حروف الفبا مرتب شده (ابتدا منابع فارسی ، عربی، انگلیسی و سپس منابع اینترنتی) و در انتهای مقاله آورده شوند. لازم است تمام مراجع در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.

3.ب. ارجاعات

13- ارجاعات درون‌متنی؛ منابعی که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار می‌گیرد:

13-1: در صورت نقل قول مستقیم از منبعی، ابتدا و انتهای مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد. در نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

13-2: ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره جلد / صفحه.(طبری،1384: 1/11 )

13-3: در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف سال انتشار نیز پس از نام مؤلف ذکر شود.

13-4: چنانچه نویسنده‌ای دارای دو یا چند اثر چاپ شده در یک سال ‌باشد به صورت (نام مؤلف، سال انتشارحروف الفبا: أ-ب-ج و....، جلد/صفحه) ارجاع داده می‌شود: مجلسی، 1363ب، 173 ومجلسی، 1374ج، 84.

تبصره 2: در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد، پس از نام نخستین نویسنده عبارت «دیگران» برای آثار فارسی و عبارت «et al.» یا «and others» برای آثار انگلیسی قرار می‌گیرد.

13-5: دو یاچند استناد درون‌متنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز، با علامت نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند.

13-6: ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود. (ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله روش درون متنی خواهد بود).

13-7: در مواردی که بلافاصله به منبع قبلی ارجاع داده شود از کلمه همان و شماره صفحه و در صورتی که شماره صفحه نیزریکی باشد از واژه همانجا استفاده شود.

پ: شیوه ارجاع منابع پایان مقاله

14-1: کتاب‌ها: نام خانوادگی/شهرت، نام؛ (سال انتشار)،عنوان کامل اثر به‌صورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی، ویرایش (در صورتی که نخستین ویرایش نباشد)، جلد، محلّ انتشار، ناشر.

تبصره3: در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اول معکوس می‌شود و نام نویسندگان دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگول و حرف ربط «و» پیش از نام نویسندۀ آخر می‌آید.

تبصره4: در صورت عدم وجود تاریخ نشر، از لفظ «بی‌تا» و در صورت عدم وجود محل نشر از لفظ «بی‌جا» استفاده شود.

14-2: مقالات: نام خانوادگی/ شهرت، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله درون گیومه، نام مجلّه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، محلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.

14-3: پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، نام دانشگاه، سایت اینترنتی که پایان نامه مذکور در آن در دسترسی می باشد.

14-4: سایت اینترنتی: نام خانودگی، نام (سال انتشار و یا روز آمدن شدن)، عنوان مطلب درون گیومه، آدرس سایت به صورت کامل.