فصلنامۀ علمی-تخصصی «رهیافت‌های مطالعات اهل‌بیت (ع)» ـ از نشریات دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ با هدف بازخوانی، تبیین و تحلیل میراث علمی اهل‌بیت (ع) به زبان فارسی منتشر می‌شود. فصلنامۀ «رهیافت‌های مطالعات اهل‌بیت (ع)» در موضوعات مربوط به علوم اهل‌بیت (ع) و پذیرای مقالات پژوهشی استادان گرانقدر و دانشجویان محترم خواهد بود.

درباره رهیافت‌های مطالعات اهل‌بیت (ع)
کشور محل چاپ : ایران
ناشر: انتشارات دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)
تاسیس: 1400
شاپای چاپی: ‪۲۸۲۰-۹۹۲۳
شاپای الکترونیکی:5022_2783
وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
نوبت‌های چاپ: فصلنامه
دسترسی قبلی: بلی
زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: علوم اهل‌بیت (ع)
هزینه داوری مقاله: خیر
دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
نمایه شده: بلی
نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
زمان داوری: یک ماه به‌صورت دوسو ناشناس
ایمیل مجله: https://nama.abu.ac.ir

شناسنامه نشریه

ابر واژگان