تعداد مقالات: 7

2. برائت، آموزه عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400

عادل مقدادیان؛ ابوالفضل تاجیک


3. تفویض در تشریعیات به اهل بیت علیهم السلام بر اساس روایات عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400

عادل مقدادیان؛ اسدالله مصطفوی


4. شناسایی و رتبه بندی معیارهای توزیع بودجه در دولت اسلامی براساس کلام امام علی(ع)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400

محمد غفاری فرد؛ خاتمه صفدری؛ فرشته رضایی


5. سیمای اهل بیت (علیهم‌السلام) در دیوان طرزی افشار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400

میثم حنیفی


6. فرق شیعی و سیاست

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400

علی بغیری