واکنش ها و مواضع امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در مقابل بدعت سب امام علی(ع) در دورۀ معاویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

چکیده

مواضع و واکنش های امام حسن(ع) و امام حسین (ع) در مقابل بدعت سب امام علی (ع) توسط معاویه به این صورت بود که امام حسن (ع) از همان ابتدا پرهیز از سب امام علی (ع) را در قرارداد صلح با معاویه شرط نمود ودر مقابل زیر پا گذاشتن این شرط اعتراض شدید نمود و سب کنندگان را از عذاب آخرت برحذر داشت وبه بیان متقابل فضائل امام علی (ع) پرداخت وبا مناظره با سب کنندگان آنها را رسوا کرد و با صبر ومتانت عوام سب کننده را توبه کار می کرد. امام حسین (ع) نیز با دفاع از معترضان به سب امام علی (ع) وبا آشکار کردن مثالب معاویه و کارگزاران او و التجاء به درگاه الهی و نام گذاری کلیۀ فرزندان پسر بنام علی(ع) به مبارزه منفی با ترویج سب امام علی (ع) پرداخت و تا لحظه شهادت از بیان فضائل امام علی (ع) باز نایستاد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reactions of Imam Hassan (AS) and Imam Hussein (AS) to the slanders against Imam Ali (AS) during the Mu'awiya period

نویسنده [English]

  • mohammad reza zare khormizi
چکیده [English]

The positions and reactions of Imam Hassan (AS) and Imam Hussein (AS) against the heresy of Imam Ali (AS) by Mu'awiyah were such that Imam Hassan (AS) from the very beginning agreed to avoid Imam Ali (AS) He made peace with Mu'awiyah and strongly protested against the violation of this condition and warned the rebels against the torment of the Hereafter. Repented. Imam Hussein (AS) also defended the protesters in the name of Imam Ali (AS) and by revealing the example of Mu'awiyah and his agents and appealing to God and naming all the sons of a boy named Ali (AS) to fight negatively by promoting the name of Imam Ali (AS). AS) paid and did not stop expressing the virtues of Imam Ali (AS) until the moment of martyrdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slander against Imam Ali (AS)
  • Mu'awiyah
  • the method of Imam Hassan (AS)
  • the method of Imam Hussein (AS)