تفویض در تشریعیات به اهل بیت علیهم السلام بر اساس روایات عرفانی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عرفان و ادیان،دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، تهران، ایران

2 گروه کلام و فلسفه اسلامی،دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، تهران، ایران

چکیده

روایات شیعه مملو از مطالبی است که در ساختار عرفانی قابل توجیه است و ممکن است با نگاه کلامی صرف، غلو شمرده شود. «تفویض» و «تشریع» دو کلیدواژه‎اند که به واسطه اشتراک لفظی در کلام و عرفان، رهزن بسیاری از افراد شده‌اند. «تفویض در تشریعی»واسطه فیض یعنی اهل بیت علیهم‎السّلام به سه معناست. نخست آنکه اختیار دین گذاری به اهل بیت علیهم‎السّلام سپرده شده است. دوم اینکه هدایت بشر به عهده آنان است و سوم اینکه پذیرش توبه در دنیا و شفاعت در آخرت در اختیار آنهاست. عارفان شیعی معتقدند اهل بیت در تکوین یعنی آفرینش و نگهداری موجودات نقش مستقیم دارند.در تشریعیات نیز بدان جهت که خدا ولایت را در اختیار آنان گذاشته، حقّ تشریع نیز برایشان ثابت است. این پژوهش برآن است که با بررسی مفهوم ولایتِ واسطه فیض و حدود و ثغور این ولایت از منابع روایی شیعه، فرضیه وجود «تفویض در شریعت» را به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها