تفویض در تشریعیات به اهل بیت علیهم السلام بر اساس روایات عرفانی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عرفان و ادیان،دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، تهران، ایران

2 گروه کلام و فلسفه اسلامی،دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، تهران، ایران

چکیده

روایات شیعه مملو از مطالبی است که در ساختار عرفانی قابل توجیه است و ممکن است با نگاه کلامی صرف، غلو شمرده شود. «تفویض» و «تشریع» دو کلیدواژه‎اند که به واسطه اشتراک لفظی در کلام و عرفان، رهزن بسیاری از افراد شده‌اند. «تفویض در تشریعی»واسطه فیض یعنی اهل بیت علیهم‎السّلام به سه معناست. نخست آنکه اختیار دین گذاری به اهل بیت علیهم‎السّلام سپرده شده است. دوم اینکه هدایت بشر به عهده آنان است و سوم اینکه پذیرش توبه در دنیا و شفاعت در آخرت در اختیار آنهاست. عارفان شیعی معتقدند اهل بیت در تکوین یعنی آفرینش و نگهداری موجودات نقش مستقیم دارند.در تشریعیات نیز بدان جهت که خدا ولایت را در اختیار آنان گذاشته، حقّ تشریع نیز برایشان ثابت است. این پژوهش برآن است که با بررسی مفهوم ولایتِ واسطه فیض و حدود و ثغور این ولایت از منابع روایی شیعه، فرضیه وجود «تفویض در شریعت» را به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the meaning of legislative delegation to Ahl al-Bayt in Shiite mystical narrations

نویسندگان [English]

  • Adel Meghdadian 1
  • Asadollah Mostafavi 2
1 mysticism And religions Department. Faculty of Islamic Sciences, Ahlul-Bayt International University, Tehran
2 Department of Islamic Theology and Philosophy, Ahl al-Bayt International University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Shiite narrations are full of material that is mystically comprehensible, but may be considered extremist from the point of view of theology. "Delegation" and "legislation" are the two keywords that have been stolen by many people through verbal sharing in theology and mysticism. "Delegation in legislation" means three means of mediating grace, that is, the Ahl al-Bayt. First of all, the authority to practice religion has been entrusted to the Ahl al-Bayt (as). Secondly, human guidance is their responsibility, and thirdly, it is up to them to accept repentance in this world and intercession in the Hereafter. In the legislation, the religion of God is in their hands because God has given them guardianship. This study, by examining the concept of the intermediate province of grace and the limits and limits of this province from Shiite narrative sources, proves the hypothesis of "delegation in Sharia".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delegation
  • Legislation
  • mediator of grace
  • Guardianship
  • Intercession