شناسایی و رتبه بندی معیارهای توزیع بودجه در دولت اسلامی براساس کلام امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اهل بیت

2 دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

درکشورهای اسلامی منابع و مصارف بودجه می بایست طبق قوانین اسلام تصویب و اجرا شود. در این مقاله ابتدا بر اساس روش تحلیل محتوا، معیارهای توزیع بودجه بر اساس اندیشه های امام علی(ع) مشخص شده و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم افزار اکسپرت چویس از دید خبرگان ضریب اهمیت انها مشخص شده است. نتایج نشان میدهد از منظر امام علی(ع) معیار عدالت در توزیع منابع، کارآیی و بهره وری و رعایت مصالح عمومی می بایست در توزیع بودجه مد نظر دولت های اسلامی قرار گیرند. همچنین عدالت بین مناطق ، نسل ها و عدالت در فرصت های برابر ، از دید خبرگان از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی می بایست در تصویب بودجه علاوه بر رعایت عدالت بین مناطق و نسل ها پروژه هایی که به رونق اقتصادی و حفظ کیان اسلامی و اقتدار ان منجر میشود اختصاص بدهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking budget distribution criteria in the Islamic State based on words Imam Ali(As)

نویسندگان [English]

  • mohammad ghaffary fard 1
  • khatima safdari 2
  • fereshte rezaei 2
1 ahlul bayt un
2 abu university
چکیده [English]

in Islamic countries, budget resources and expenditures must be approved and implemented in accordance with Islamic law. In this paper, first, based on content analysis method, budget distribution criteria are determined based on Imam Ali's (AS) ideas and then using hierarchical analysis method in Expert Choice software environment from the experts' point of view, their importance coefficient is determined. The results show that from the perspective of Imam Ali (AS), the criterion of justice in the distribution of resources, efficiency and productivity and observance of public interests should be considered in the distribution of the budget considered by Islamic governments. Also, justice between regions, generations and justice in equal opportunities are of great importance to experts. Therefore, in addition to observing justice between regions and generations, economic policymakers must allocate projects that lead to economic prosperity and the preservation of Islamic integrity and its authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget Distribution
  • Resources
  • Expenditures
  • Imam Ali (AS)
  • AHP