شناسایی و رتبه بندی معیارهای توزیع بودجه در دولت اسلامی براساس کلام امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اهل بیت

2 دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

درکشورهای اسلامی منابع و مصارف بودجه می بایست طبق قوانین اسلام تصویب و اجرا شود. در این مقاله ابتدا بر اساس روش تحلیل محتوا، معیارهای توزیع بودجه بر اساس اندیشه های امام علی(ع) مشخص شده و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم افزار اکسپرت چویس از دید خبرگان ضریب اهمیت انها مشخص شده است. نتایج نشان میدهد از منظر امام علی(ع) معیار عدالت در توزیع منابع، کارآیی و بهره وری و رعایت مصالح عمومی می بایست در توزیع بودجه مد نظر دولت های اسلامی قرار گیرند. همچنین عدالت بین مناطق ، نسل ها و عدالت در فرصت های برابر ، از دید خبرگان از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی می بایست در تصویب بودجه علاوه بر رعایت عدالت بین مناطق و نسل ها پروژه هایی که به رونق اقتصادی و حفظ کیان اسلامی و اقتدار ان منجر میشود اختصاص بدهند

کلیدواژه‌ها