پیدایش تفکر بریلوی و فعالیت های فرهنگی آن در پنجاب(پاکستان) طی سال های 1947 تا 2015 میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات صلح و اختلافات، دانشگاه دفاع ملی، اسلام آباد، پاکستان

چکیده

چکیده
در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم، احمدرضاخان‌بریلوی (م1921) مکتب جدیدی به نام بریلوی را در تقابل با مدرسه دیوبند «در هند» تأسیس کرد. این مکتب آمیزه تسنن و تصوف بوده که وجه اخیر در آن نمایان‌تر است. هدف اصلی این نوشتار آشنایی با چگونگی پیدایش تفکر بریلویه و فعالیت‌های فرهنگی شان طی سالهای 1947 تا 2015م، است و اینکه تأثیر آن بر جامعه اسلامی پنجاب چه بود؟. در این مقاله با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» و منابع دست اول تلاش گردیده است سایه روشنی از زمینه‌های تاریخی فعالیت‌های فرهنگی بریلوی‌ها ترسیم گردد. چنین فرض می‌شود که این مکتب فعالیت‌های فرهنگی را به گونه‌ای در پنجاب انجام داده که در نتیجه آن توانسته‌ است نفوذ قابل توجهی در جامعه پنجاب داشته و این روند تاکنون تداوم یافته است. نتایج این مطالعه نشان داد که مساجد، مدرسه‌های دینی و عتبه‌های صوفیان در این راه فعالیت‌هایی داشته اند که در نتیجۀ آن این مکتب نه تنها گسترش یافته است بلکه توانسته در افکار عمومی تصویر مثبتی را حک نماید.

کلیدواژه‌ها