اهداف و چشم انداز

دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) با هدف آموزش داشجویان محبّ اهل بیت (ع) و پژوهش علمی، تعمیق ایمان دینی و ترویج ارزش های اخلاقی و اصلاح سبک زندگی متناسب با معارف اهل بیت (ع) و فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، مطالعات و پژوهش‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است و دراین راستا علاوه بر پژوهش‌های موردی، برگزاری کارگاه های علمی و کرسی‌های ترویجی، نشریۀ رهیافت‌های مطالعات اهل بیت (ع) را در اختیار گرفته است تا آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران در موضوع اهل بیت (ع) در حوزه‌های گوناگون تاریخی، ادبی، عرفانی،کلامی, فقهی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منتشر سازد. دوفصلنامۀ رهیافت‌های مطالعات اهل بیت(ع) با انگیزۀ شناسایی الگوی برتر زندگی متعالی در پرتو زندگی اهل بیت(ع) شکل گرفته است تا از طریق تبادل یافته‌ها و عرضۀ دستاوردهای روزآمد،گامی در مسیر پیشرفت و ژرف‌کاوی بردارد و امید دارد با مطالعات میان‌رشته‌ای، بتواند در این مسیر کامیاب باشد.