کلیدواژه‌ها = تشریع
تفویض در تشریعیات به اهل بیت علیهم السلام بر اساس روایات عرفانی شیعه

دوره 1، شماره 1، مهر 1400

عادل مقدادیان؛ اسدالله مصطفوی